University of Oxford
University of Oxford

Rank

University of Oxford Ranking

2

location

University of Oxford Location

South England

University of Oxford

Rank

University Ranking

2

location

Img

South England

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Oxford, England
ก่อตั้ง 1096
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Humanities, Law, MBA
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £23,105-30,540
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Oxford, England
ก่อตั้ง 1096
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

Humanities, Law, MBA

ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £23,105-30,540

ข้อมูลทั่วไป

University of Oxford ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford, Oxfordshire ประเทศอังกฤษ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และได้ชื่อว่าเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมหาวิทยาลัย Oxford ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถึง 38 วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเอกชนอีก 6 แห่ง

University of Oxford เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป มีคณาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นนำระดับโลกมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร จากการจัดอันดับของ Complete University Guide ประจำปี 2014 รวมถึงยังได้เป็นที่ 1 ทางด้านผลงานคุณภาพงานวิจัยจากการประเมินของ REF ประจำปี 2014 อีกด้วย

อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีสัดส่วนของนักศึกษาที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง หรือ Second-class honours, upper division (2:1) และมีอัตราบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ที่มหาวิทยาลัย Oxford ถือเป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ก่อตั้งมาจากการรวมตัวกันของนักศึกษาต่างชาติกว่า 138 ประเทศทั่วโลกอย่างแท้จริง โดยถือเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด รวมถึง 14% ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบ full-time และอีก 63% ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ full-time เช่นกัน

The International Office

 • บริการให้คำแนะนำในทุกหัวข้อการสอบถาม การวางแผนการเรียน หรือแม้แต่การทำวีซ่าในขณะที่ศึกษาอยู่ เป็นต้น
 • การสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในการศึกษายังต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ 
 • การให้บริการประสานงาน อำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าศึกษาต่อ รวมไปถึงการจัดเตรียมการสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมการปฐมนิเทศน์ในการเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อช่วยให้คำแนะนำการเริ่มต้นการใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างราบรื่น
 • The International Office ถือเป็นส่วนหนึ่งของ The Student Administration of the University ตั้งอยู่ที่ Wellington Square

การจัดอันดับ

 • อันดับที่ 1 โดย  Times University Guide 2018
 • อันดับที่ 2 โดย  Guardian University Guide 2018
 • อันดับที่ 6 โดย  QS World University Rankings 2018

University of Oxford เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งของสหราชอาณาจักร จากการการจัดอันดับโลกของ THE โดยปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกจาก THE อันดับที่ 10 ของโลกจาก ARWU และอันดับที่ 6 ของ QS World Rankings
University of Oxford ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักรในด้านคุณภาพงานวิจัย โดยงานวิจัย 48% ของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินให้อยู่ในหมวดท็อป 4* ขณะที่ 39% ได้รับการประเมินให้อยู่ในหมวดท็อป 3* และยังมีงานวิจัยอีก 12 สาขาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในด้านจำนวนผลงานการวิจัยชั้นนำระดับโลก

 

ที่พัก

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมที่พักของวิทยาลัยทั้ง 38 แห่ง ไว้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีจำนวน 200-400 ห้อง โดยแต่ละแห่งประกอบไปด้วยห้องโถงสำหรับรับประทานอาหาร โบสถ์ ห้องสมุด บาร์เครื่องดื่ม และห้องพักสำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ซึ่งตัวอาคารจะมีความสวยงามด้วยศิลปะแบบยุคกลางบวกกับความร่วมสมัยอีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Oxford ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีประชากรประมาณ 150,000 คน โดยจะใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนเพียง 90 นาที อาคารเรียนของ Oxford นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมชาวอังกฤษในช่วงก่อนเข้ายุค The Saxons ซึ่งรวมไปถึงช่วงกลางของช่วงศตวรรษที่ 18 ที่ได้ถูกแสดงออกมาทางศิลปะการก่อสร้าง The Radcliffe Camera ที่เป็นอีกหนึ่งห้องสมุดของที่นี่ ที่ได้รวบรวมเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ Oxford ได้ชื่อว่าเป็น The City of Dreaming Spires จากบทประพันธ์ของ Matthew Arnold ที่เคยได้อ้างอิงไว้ใน The Harmonious Architechture of the University of Oxford

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

University of Oxford มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย โดยบุคคลที่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ เช่น

 • นายกรัฐมนตรี 25 คน (รวมทั้ง Margaret Thatcher) และผู้นำประเทศต่าง ๆ กว่า 25 ประเทศทั่วโลก
 • King Harald V จากประเทศนอร์เวย์
 • King Abdullah II จากประเทศจอร์แดน
 • นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย 3 คน
 • นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดีย 2 คน
 • ประธานาธิบดี Bill Clinton จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นางอองซาน ซูจี ผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากประเทศพม่า 

นอกจากนี้ University of Oxford ยังมีทั้งคณาจารย์ และศิษย์เก่ารวมกันถึง 47 คนที่ได้รับรางวัลโนเบลในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย

บทความเกี่ยวกับ University of Oxford

10 มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในอังกฤษและสหราชอาณาจักร

Times Higher Education ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรประจำปี…Read more

Top 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน UK โดย The Guardian University league tables ประจำปี 2019

The Guardian สื่ออิสระยักษ์ใหญ่อีกเจ้าของอังกฤษ คือผู้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก…Read more

เหตุผลที่คนไทยเลือกไปเรียนต่อป.โท ที่อังกฤษมากขึ้นทุกปี

อังกฤษถือเป็นประเทศต้น ๆ ที่คนไทยอยากไปเรียนต่อป.โท เพราะด้วยระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก…Read more

UCAS Clearing โอกาสสุดท้ายในการสมัครเรียนต่อ UK เทอมกันยายน 2018!

UCAS Clearing ในปีนี้ มีกำหนดการถึงราวๆ กลางเดือนกันยายน 2561 หากน้องๆ…Read more

Top 10 หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ของ UK ประจำปี 2019

สำหรับน้องๆ ที่เลือกศึกษาต่อในหลักสูตรด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์…Read more

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University