รายละเอียดข้อมูลบริการ Oxbridge Service สำหรับนักเรียน

รายละเอียดข้อมูลบริการ Oxbridge Service

รายละเอียดข้อมูลบริการ Oxbridge Service

มหาวิทยาลัยในกลุ่มออกซ์บริดจ์มีที่ไหนบ้าง ?

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

SI-UK พร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 5 แห่งจากรายชื่อด้านบนในระดับปริญญาตรี ช่วงใดช่วงหนึ่งของระยะ UCAS

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี

SI-UK พร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 2 แห่งจากรายชื่อด้านบน พร้อมอันดับที่ 3 ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยในรายชื่อกลุ่มออกซ์บริดจ์ หากต้องการสมัครมหาวิทยาลัยมากกว่า 2 แห่ง ในรายชื่อข้างบน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 100 ปอนด์ ต่อมหาวิทยาลัย 1 แห่ง

บริการประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ในบริการออกซ์บริดจ์นี้ SI-UK จะดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้คุณอย่างถึงที่สุด ดังนี้ :

 • ตรวจสอบใบแสดงผลการเรียนของคุณจนแน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัคร
 • แนะนำหลักสูตรที่ควรสมัคร
 • แจ้งรายละเอียดเอกสารในการสมัครที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ
 • แนะนำการร่างจดหมายแนะนำตัวที่ทรงพลัง ดึงดูดใจ
 • ตรวจสอบและปรับแก้เอกสารเพิ่มเติมทุกอย่าง ประกอบด้วย จดหมายแนะนำตัว ประวัติส่วนตัว จดหมายรับรอง และเอกสารงานเขียนอื่นๆทุกชนิด
 • กรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยให้
 • จัดการซ้อมสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเขียนรายงานผลตอบรับการซ้อมสัมภาษณ์นั้น
 • แนะนำการเลือกวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 • ยืนยันใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย

SI–UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้อย่างไร

หากคุณสนใจที่จะใช้บริการออกซ์บริดจ์ของเราเพื่อสร้างความได้เปรียบ เชิญติดต่อเพื่อรับ free consultation. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ต้องการข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติม โปรดค้นหาที่ FAQ.

 

 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University