Oxbridge Entry Requirements for international students

Oxbridge Entry Requirements

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยออกซ์บริดจ์

ความเหมาะสม

สิ่งแรกที่ควรตัดสินใจ คือ ควรคิดถึงสาขาวิชาที่คุณต้องการเรียน ก่อนที่จะคิดถึงมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนขั้นแรกเลือกสาขาวิชาที่จะเรียน จากนั้นจึงเลือกมหาวิทยาลัยที่มีครูผู้สอนเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

เป็นไปไม่ได้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในรอบเดียวกัน ดังนั้นควรเลือกเพียงหนึ่งแห่ง หรือเลือกที่อื่น บางหลักสูตรเปิดสอนแค่ที่มหาวิทยาลัยเดียว แต่ไม่เปิดสอนที่อื่น

ระบบกวดวิชา เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยออกซ์บริดจ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาผู้มีศักยภาพทุกคน นักศึกษาที่มหาวิทยาออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงจากการสอนแบบส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเรียกกิจกรรมนี้ว่า “tutorials” ในขณะที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เรียกว่า “supervisions” หลักสูตรของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นไปในทางวิชาการแบบต้นตำรับ ซึ่งมีการประเมินผลที่เป็นทางการและมักอิงพื้นฐานจากการสอบเสมอ

คุณสมบัติทางวิชาการ

การรับเข้าแบบมีเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดจะต้องได้ผลการเรียนอยู่ระหว่าง A*A*A และ AAA (ขึ้นกับแต่ละวิชา) ในระดับเอ เลเวล หรือ 38-40 ในหลักสูตร IB รวมทั้งวิชาสำคัญด้วย อาจจะมีวิชาเฉพาะที่ต้องให้ลงเรียน สำหรับหลักสูตรเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องสมัครผ่านระบบ UCAS ภายในวันที่ 15 ตุลาคม

ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะต้องทำแบบสอบถาม Supplementary Application Questionnaire (SAQ) ทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องสอบข้อเขียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการสมัคร และทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้องให้ผู้สมัครส่งตัวอย่างงานเขียนมาด้วย ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กำหนดการสิ้นสุดการรับสมัครชิ้นงาน คือ วันที่ 10 พฤศจิกายน ในขณะที่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะได้รับคำแนะนำจากวิทยาลัยของพวกเขาว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะต้องส่งชิ้นงาน นักเรียน นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ศาสตร์ทุกคน ไม่ว่ามหาวิทยาลัยใดก็ตามจะต้องลงทะเบียนสอบ BMAT เช่นเดียวกับผู้สมัครที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในคณะแพทย์ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

SI-UK สามารถช่วยในการสมัครของคุณได้อย่างไร

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่หรือไม่? เชิญรับคำ ปรึกษาฟรี ได้แล้ววันนี้

  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University