ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอังกฤษและสหราชอาณาจักรกว

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรใด ในสหราชอาณาจักรที่ตรงใจคุณ?

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

พบหลักสูตรกว่า 65,000 สาขาของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ด้วยระบบการค้นหาหลักสูตรของ SI-UK โดยสามารถพิมพ์ชื่อสถานศึกษา ประเภท สถานที่ และระดับการศึกษา หรือเลือกค้นหาหลักสูตรจาก UK Subject Ranking (การจัดอันดับใน UK แยกตามสาขาวิชา) 


  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University