กิจกรรมล่าสุดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

Pre-departure briefing 17 August 2018 สำหรับน้อง ๆ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่ UK

17 สิงหาคม 2561 (Friday)
16:00 - 17:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
สัมมนาก่อนออกเดินทาง

Pre-departure briefing สัมมนาสำหรับเตรียมความพร้อมให้น้องๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อที่ UK ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University