กิจกรรมล่าสุดของ SI-UK Bangkok

Open Days and Events

กิจกรรมที่ SI-UK

Pre-departure briefing 29 June 2018 สำหรับน้อง ๆ ก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่ UK

29 มิถุนายน 2561 (Friday)
16:00 - 17:30
SI-UK Bangkok Office
02-260-6033
สัมมนาก่อนออกเดินทาง

Pre-departure briefing สัมมนาสำหรับเตรียมความพร้อมให้น้องๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อที่ UK ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool